องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการผู้สูงวัยใสใจคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงประจำปี ๒๕๖๕


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณและบ้านข้องโป้ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยใสใจคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงแก่ผู้ดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและสร้างความเข็มแข็งให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านขาม ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03