องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (สัญจร)


 วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03