องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

คณะผู้บริหาร

 

นายชัยโย  ตรีวิเศษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ 08 5853 5590

 

 

นายธีระ  เข็มแก้วมะลี

นายบัวไหล  มาลัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ 08 6224 0424 หมายเลขโทรศัพท์ 09 901 95 945

 

นายจำนง  สิงขรณ์

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขโทรศัพท์ 08 1964 7105