องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

คณะผู้บริหาร


(นายเสด็จ  ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

หมายเลขติดต่อ 080 7565118(นายพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย)
(นายมาชัย  สิงห์ดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขติดต่อ 061 9837324
หมายเลขติดต่อ 061 5918393


(นางธนพร  ทาหนองค้า)

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขติดต่อ 084 7855420