องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 


 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล