องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วนสมุนไพร

ผลิดโดย กลุ่มแม่บ้านดอนนาดี ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู   โทร.092-749066