องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วนสมุนไพร

ผลิดโดย กลุ่มแม่บ้านดอนนาดี ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู   โทร.092-749066