องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสุวรรณา ชาวสวย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร.085-4599933