องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) [ 20 เม.ย. 2564 ]24
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2564 ]27
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 25 ม.ค. 2564 ]26
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]34
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]27
6 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ม.ค. 2561 ]26
7 ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]29
8 ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ธ.ค. 2559 ]29
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]28
10 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ก.ค. 2559 ]26
11 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3) [ 1 ก.ค. 2559 ]32
12 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]26
13 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต บ้านขาม ไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2559 ]28
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]26
15 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต บ้านขาม ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2558 ]27