องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ม.ค. 2561 ]35
2 ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]37
3 ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ธ.ค. 2559 ]32
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]35
5 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ก.ค. 2559 ]38
6 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3) [ 1 ก.ค. 2559 ]36
7 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]35
8 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต บ้านขาม ไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2559 ]37
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]36
10 แผนการใช้จ่ายเงิน อบต บ้านขาม ไตรมาสที่ 1 [ 15 ต.ค. 2558 ]34