องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 27 ม.ค. 2566 ]6
2 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]5
3 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 27 ม.ค. 2566 ]1
4 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 2566 ]1
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2566 ]3
6 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 20 ม.ค. 2566 ]0
7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเภทบริหารทั่วไป [ 12 ก.ค. 2564 ]72
8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป [ 12 ก.ค. 2564 ]69
9 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 ม.ค. 2563 ]148