องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 ก.พ. 2562 ]29
2 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 26 พ.ย. 2561 ]38
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]37
4 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]37
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 12 พ.ย. 2558 ]38