องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 5 ม.ค. 2566 ]5
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 30 ก.ย. 2565 ]2
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 29 ก.ค. 2565 ]2
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 4 เม.ย. 2565 ]87
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) [ 3 ม.ค. 2565 ]94
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 ต.ค. 2564 ]88
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) [ 2 ก.ค. 2564 ]100
8 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 เม.ย. 2564 ]186
9 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ม.ค. 2564 ]185
10 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 5 ต.ค. 2563 ]185
11 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 1 ก.ค. 2563 ]218
12 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 เม.ย. 2563 ]236
13 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]249
14 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]188