องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน [ 21 ม.ค. 2563 ]21
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 ม.ค. 2563 ]24
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2563 ]20
4 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2563 ]21
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ม.ค. 2563 ]20
6 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2563 ]17