องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


หัวข้อที่ทำการโหวต : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 
ดีมาก
6คะแนน24.00%
ดี
6คะแนน24.00%
ปานกลาง
2คะแนน8.00%
พอใช้
1คะแนน4.00%
ต้องปรับปรุง
10คะแนน40.00%
 
จำนวนคนที่ทำการโหวตทั้งหมด : 25 ท่าน