องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


หัวข้อที่ทำการโหวต : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 
ดีมาก
7คะแนน25.93%
ดี
7คะแนน25.93%
ปานกลาง
2คะแนน7.41%
พอใช้
1คะแนน3.70%
ต้องปรับปรุง
10คะแนน37.04%
 
จำนวนคนที่ทำการโหวตทั้งหมด : 27 ท่าน