องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ดำเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพขึ้น เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร  ค้นหาความผิดปกติและเป็แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในเบื้องต้น โดยเน้นการดูแลสุขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี  มีประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป


    เอกสารประกอบ

โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ