องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
Facebook

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ