องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ