องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน [วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 33]
 
  การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพกา...[วันที่ 2023-12-26][ผู้อ่าน 18]
 
  การแข่งขันชุมชนสัมพันธ์ ตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-12-23][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) [วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 34]
 
  ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมราคา หรือไม...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 50]
 
  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบ...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 39]
 
  จัดประชุมหารือ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบ...[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 31]
 
  ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู ป...[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [วันที่ 2023-11-17][ผู้อ่าน 37]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40