องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์[วันที่ 2024-07-08][ผู้อ่าน 4]
 
  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2024-07-04][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม[วันที่ 2024-07-02][ผู้อ่าน 3]
 
  โอนย้ายดำรงตำแหน่ง[วันที่ 2024-07-01][ผู้อ่าน 13]
 
  มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก ๓ อ. ...[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 6]
 
  ร่วมงานณาปนกิจศพพระธนาวุฒิ ธนวุฑฺโฒ[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรองรับ...[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี 25...[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 7]
 
  6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา[วันที่ 2024-06-10][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน[วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 15]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40