องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14