องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.บ้านขาม และผู้นำชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง อบต. และผู้นำชุมชนตำบลบ้านขาม  จังหวัดกาญจนบุรี   เพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-30