องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนมกราคม ๒๕๖๒)


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ สำนักงานปลัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นำโดยนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14