องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม จัดโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี  ตำแหน่งรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านขาม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14