องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ยื่นคำร้องขออนุมัตินายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ซึ่งประธานสภาได้เรียกประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ  โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14