องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 30 มิ.ย. 2566 ]24
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 เม.ย. 2566 ]45
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 5 ม.ค. 2566 ]52
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 30 ก.ย. 2565 ]38
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 29 ก.ค. 2565 ]40
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 4 เม.ย. 2565 ]128
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4) [ 3 ม.ค. 2565 ]133
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 ต.ค. 2564 ]126
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) [ 2 ก.ค. 2564 ]142
10 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 เม.ย. 2564 ]223
11 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ม.ค. 2564 ]223
12 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 5 ต.ค. 2563 ]224
13 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 1 ก.ค. 2563 ]262
14 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 เม.ย. 2563 ]276
15 ข้อมูลสถืติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]296
16 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]225