องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2(ครั้งที่ 2) ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2(ครั้งที่ 2) ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ