องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กิจกรรมทำบุญ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ตระหนักถึงอานิสงฆ์ของการทำบุญ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญในวันธรรมเสาวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีพื้นฐานการเป็นผู้ให้ การให้ทาน  ขัดเกลาจิตใจให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


    เอกสารประกอบ

กิจกรรมทำบุญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ