องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ