องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 108]
 
  พิธีเปิดมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 46]
 
  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 54]
 
  มอบบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 86]
 
  อบรมโครงการหนองบัวลำภู Smart citizen[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 54]
 
  การประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภา...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 108]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงแ...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 84]
 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปรกันสุขภาพตำบลบ้านขามเข...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 49]
 
  นายกลงพื้นที่สำรวจบริเวณน้ำท่วมขังเพื่อแก้ปัญหาควา...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 141]
 
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลากร อบต.อุทัยสวรรค์[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 105]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32