องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  เดินทางไปส่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 88]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาม...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 114]
 
  ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 144]
 
  โครงการเยาวชนสร้างชุมชนสุจริต ป้องกันการทุจริต ปลู...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ป้องกัน และควบคุม...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบ...[วันที่ 2022-05-22][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 110]
 
  ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 127]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32