องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ 8 ไปวัดป่าโนนสำราญ ตำบลบ้านขาม อำเำอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 22 ก.พ. 2565 ]46
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]19
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านหิน หมู่ 4 เส้นข้างโรงเรียนบ้านดอนนาดี ไปดอนนาน้อย [ 29 ก.ย. 2564 ]98
4 ประกาศราคากลางโครงการถมดินกั้นลำพะเนียงกับวังหมากแก้ว บ้านหิน หมู 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองลัวลำภู [ 29 ก.ย. 2564 ]100
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประาหอถังสูง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 29 ก.ย. 2564 ]99
6 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโคกกุง หมู่ที่ 8 เส้นนายทองอินทร์ ชมภูทีป ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 28 ก.ย. 2564 ]104
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโคกกุง หมู่ 8 เส้นนา ส.อบต.สมชาย ไปภูพาน ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 28 ก.ย. 2564 ]101
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ก.ย. 2564 ]111
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ก.ย. 2564 ]107
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 9 ก.ย. 2564 ]119
11 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.ย. 2564 ]117
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 [ 8 ก.ย. 2564 ]112
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ [ 7 ก.ย. 2564 ]101
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 ส.ค. 2564 ]115
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 ส.ค. 2564 ]108
16 ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]115
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 - บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 5 ก.ค. 2564 ]116
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2564 ]125
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอีดแน่น บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 [ 1 เม.ย. 2564 ]120
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านค้อ หมู่ที่ 6 [ 1 เม.ย. 2564 ]113
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9