องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอสูง บ้านโคกกุง หมู่ที่ 12 [ 29 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ 1 [ 22 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.โดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้อ ม.6 [ 22 มี.ค. 2566 ]0
4 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านธาตุุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2566 ]1
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับ บ้านโนนหวาย หมู่ 9 เส้นจากบ้านโนนหวาย หมู่ 9 ไปเชื่อมถนนบ้านข้องโป้ หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2566 ]1
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะเนียง บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2566 ]1
7 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อ คสล.บ้านข้องโป้ หมู่ 5 เส้นแยกจากถนนไปบ้านค้อ หมู่ 6 ไปถนนรอบหมู่บ้าน [ 6 ก.พ. 2566 ]4
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ 10 ตำบลบ้านขาม [ 2 ก.พ. 2566 ]1
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 30 ม.ค. 2566 ]3
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ 8 ไปวัดป่าโนนสำราญ ตำบลบ้านขาม อำเำอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 21 ธ.ค. 2565 ]1
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 เส้นไปวัดป่าโนนศิลาวาส [ 19 ธ.ค. 2565 ]6
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกผสมซีเมนต์ บ้านหิน หมู่ที่ 4 [ 15 ธ.ค. 2565 ]7
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกผสมซีเมนต์ บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 เส้นข้างโรงเรียนบ้านดอนนาดี [ 28 พ.ย. 2565 ]12
14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเกรดเกลี่ยผิวทางเดินพร้อมบดทับ ถนนภายในตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 10 พ.ย. 2565 ]16
15 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ในเขตตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู [ 23 ก.ย. 2565 ]25
16 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 20 ก.ย. 2565 ]24
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้องโป้ หมู่ 5 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู [ 20 ก.ย. 2565 ]24
18 โครงการก่อสร้างตลาดเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านข้องโป้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 ก.ย. 2565 ]26
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง [ 16 ก.ย. 2565 ]26
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.โดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้อ ม.6 [ 16 ก.ย. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11