องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 มี.ค. 2563 ]20
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ม.ค. 2563 ]22
3 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 21 ต.ค. 2562 ]22
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]41
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) [ 2 ม.ค. 2562 ]22
6 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 29 ก.ย. 2559 ]38