องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 15 มี.ค. 2565 ]235
2 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 15 ก.พ. 2565 ]139
3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 10 ก.พ. 2565 ]109
4 การประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ อปท. [ 17 มี.ค. 2564 ]249
5 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 17 มี.ค. 2564 ]206
6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 15 ก.พ. 2564 ]207
7 การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 ม.ค. 2564 ]206
8 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]254
9 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]214
10 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2563 ]213
11 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 4 พ.ค. 2563 ]212
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 17 ก.พ. 2563 ]201
13 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม [ 14 พ.ค. 2562 ]200
14 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ศพด.ตำบลบ้านขาม [ 14 พ.ค. 2562 ]204
15 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ [ 13 พ.ค. 2562 ]255
16 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ศพด.บ้านข้องโป้ [ 13 พ.ค. 2562 ]243
17 การประชุมหารือแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]294
18 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม [ 22 เม.ย. 2562 ]197