องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าพบปะ ตรวจเยี่ยม [วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 358]
 
  บรรยากาศ การรับสมัครสมาชิก อบต.บ้านขาม และ นายก อบ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 434]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาท้อง...[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 345]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 398]
 
  โครงการฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตรการซ่อมกายอุปกรณ์[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา...[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 331]
 
  เปิดศูนย์กักกันตัว ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 314]
 
  การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง COVI...[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 364]
 
  รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 350]
 
  กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 288]
 
  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 371]
 
  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรค[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 301]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40