องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดบ้านขาม[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 424]
 
  ร่วมต้อนรับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ...[วันที่ 2020-05-04][ผู้อ่าน 403]
 
  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ [วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 358]
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู แจกหน้ากากอนามัยชนิ...[วันที่ 2020-04-29][ผู้อ่าน 391]
 
  การปฏิบัติตามมาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคต...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 418]
 
  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ หมู่ที่ 1[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 372]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไ...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 319]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไ...[วันที่ 2020-03-22][ผู้อ่าน 334]
 
  งานวันท้องถิ่นไทย ปี 2563[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 362]
 
  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 359]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 335]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในเขตตำบลบ้านขาม[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 271]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36