องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕...[วันที่ 2016-01-01][ผู้อ่าน 493]
 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ...[วันที่ 2015-12-07][ผู้อ่าน 666]
 
  พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยน...[วันที่ 2015-12-05][ผู้อ่าน 517]
 
  มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ [วันที่ 2015-11-09][ผู้อ่าน 539]
 
  การประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้า...[วันที่ 2015-11-05][ผู้อ่าน 499]
 
  งานทอดผ้าป่าสามัคคี (ปู่ฤาษีเกศแก้ว)[วันที่ 2015-11-01][ผู้อ่าน 876]
 
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 255...[วันที่ 2015-10-26][ผู้อ่าน 528]
 
  กิจกรรม ๕ ส[วันที่ 2015-10-14][ผู้อ่าน 534]
 
  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย[วันที่ 2015-10-12][ผู้อ่าน 533]
 
  โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2015-10-06][ผู้อ่าน 625]
 
  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างคน สร้างชาติด้วยค่...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 501]
 
  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงาน...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 531]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38