องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 586]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 507]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-06-15][ผู้อ่าน 522]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2016-05-30][ผู้อ่าน 583]
 
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" ตำบลบ้า...[วันที่ 2016-05-30][ผู้อ่าน 596]
 
  การประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพันฒนาสามปี พ...[วันที่ 2016-05-25][ผู้อ่าน 530]
 
  โครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบจ.หนองบัวลำภูหัวใจ...[วันที่ 2016-05-10][ผู้อ่าน 499]
 
  วันฉัตรมงคล[วันที่ 2016-05-05][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2016-05-04][ผู้อ่าน 496]
 
  โครงการซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่น...[วันที่ 2016-04-25][ผู้อ่าน 530]
 
  พิธีเปิดโครงการจุดตรวจ-บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงก...[วันที่ 2016-04-12][ผู้อ่าน 530]
 
  พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์[วันที่ 2016-04-12][ผู้อ่าน 522]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36