องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 256...[วันที่ 2017-10-30][ผู้อ่าน 431]
 
  งานแสดงมุทิตาจิต[วันที่ 2017-09-29][ผู้อ่าน 434]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย [วันที่ 2017-09-28][ผู้อ่าน 413]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2017-09-28][ผู้อ่าน 504]
 
  พิธีส่่งมอบบ้าน[วันที่ 2017-09-05][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้...[วันที่ 2017-08-16][ผู้อ่าน 454]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2017-08-16][ผู้อ่าน 486]
 
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...[วันที่ 2017-08-15][ผู้อ่าน 472]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและมหกรรมกีฬาเดินวิ่ง[วันที่ 2017-05-31][ผู้อ่าน 560]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 427]
 
  พิํธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว "โครงการส่งเสริมราชินีข้าว...[วันที่ 2017-05-26][ผู้อ่าน 503]
 
  โครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3RS ประชาร...[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 453]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32