องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ-รับบริการประชาชน ช่วงเทศกาลป...[วันที่ 2016-12-29][ผู้อ่าน 458]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม ปีงบปร...[วันที่ 2016-12-20][ผู้อ่าน 458]
 
  งานบุญกุ้มข้าวใหญ่[วันที่ 2016-12-12][ผู้อ่าน 364]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...[วันที่ 2016-12-01][ผู้อ่าน 404]
 
  พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2016-11-28][ผู้อ่าน 429]
 
  งานพิธีวางพานดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พ...[วันที่ 2016-11-16][ผู้อ่าน 449]
 
  การเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ม...[วันที่ 2016-11-15][ผู้อ่าน 421]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2016-11-14][ผู้อ่าน 385]
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบลฯ[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 437]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติรา...[วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 444]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-11-08][ผู้อ่าน 383]
 
  ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...[วันที่ 2016-10-31][ผู้อ่าน 444]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32