องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร...[วันที่ 2017-04-25][ผู้อ่าน 533]
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพใจ ผู้สูงวัยต...[วันที่ 2017-04-17][ผู้อ่าน 461]
 
  พิธีมอบเอกสารหนังสือสำคัญรับเงิน กษ.04 แก่เกษตรกรผ...[วันที่ 2017-04-10][ผู้อ่าน 509]
 
  กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560[วันที่ 2017-04-07][ผู้อ่าน 395]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2017-03-13][ผู้อ่าน 433]
 
  โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ ...[วันที่ 2017-03-10][ผู้อ่าน 552]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้า...[วันที่ 2017-03-09][ผู้อ่าน 521]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 404]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...[วันที่ 2017-02-13][ผู้อ่าน 431]
 
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน[วันที่ 2017-02-01][ผู้อ่าน 380]
 
  รับ-มอบกระเช้า ปีใหม่[วันที่ 2017-01-05][ผู้อ่าน 427]
 
  กิจกรรมงานปีใหม่[วันที่ 2016-12-30][ผู้อ่าน 379]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32