องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2565 ]83
2 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนังานครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]75
3 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]76
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]86
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 22 มี.ค. 2564 ]163
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 16 พ.ย. 2563 ]160
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 30 ม.ค. 2561 ]168
8 แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]164