องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประจำเดือน [ 25 พ.ค. 2563 ]38
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 23 มี.ค. 2563 ]35
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]34
4 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 31 ต.ค. 2562 ]42
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ม.ค. 2562 ]30
6 โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ [ 12 ธ.ค. 2561 ]54
7 กิจกรรมทำบุญ [ 30 พ.ย. 542 ]55