องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 19 เม.ย. 2566 ]37
2 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 8 เม.ย. 2565 ]135
3 การประชุมประจำเดือน พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]138
4 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 21 ก.พ. 2565 ]166
5 การประชุมประจำเดือน [ 7 ม.ค. 2564 ]229
6 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 23 มี.ค. 2563 ]227
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]274
8 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 31 ต.ค. 2562 ]230
9 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ม.ค. 2562 ]278
10 โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ [ 12 ธ.ค. 2561 ]224
11 กิจกรรมทำบุญ [ 30 พ.ย. 542 ]229