องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕...[วันที่ 2015-06-12][ผู้อ่าน 468]
 
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน [วันที่ 2015-05-27][ผู้อ่าน 672]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้...[วันที่ 2015-05-20][ผู้อ่าน 432]
 
  ประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 504]
 
  โครงหารป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 495]
 
  พิธีงานวันฉัตรมงคล ปี 2558[วันที่ 2015-05-06][ผู้อ่าน 501]
 
  พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิฐเจติยาพิทักษ์[วันที่ 2015-04-16][ผู้อ่าน 627]
 
  โครงการจุดตรวจ-บริการประะชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...[วันที่ 2015-04-10][ผู้อ่าน 472]
 
  พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...[วันที่ 2015-04-03][ผู้อ่าน 499]
 
  พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่...[วันที่ 2015-03-23][ผู้อ่าน 487]
 
  โครงการ วัน อปพร. ๒๕๕๘[วันที่ 2015-03-20][ผู้อ่าน 513]
 
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558[วันที่ 2015-03-19][ผู้อ่าน 545]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32