องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอ...[วันที่ 2014-10-15][ผู้อ่าน 506]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกอ้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗[วันที่ 2014-10-04][ผู้อ่าน 490]
 
  โครงการตรวจติดตามงานในหน้าที่นายอำเภอเมืองหนองบัวล...[วันที่ 2014-10-02][ผู้อ่าน 473]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด[วันที่ 2014-09-26][ผู้อ่าน 492]
 
  การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพร[วันที่ 2014-09-25][ผู้อ่าน 637]
 
  ร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูแล...[วันที่ 2014-09-25][ผู้อ่าน 440]
 
  การถ่ายทอดภูมิปัญญา รำวงคองก้า แมงตับเต่า[วันที่ 2014-09-24][ผู้อ่าน 592]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพช...[วันที่ 2014-09-23][ผู้อ่าน 475]
 
  มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่ที 90 ปีขึ้นไป[วันที่ 2014-09-19][ผู้อ่าน 452]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์ก...[วันที่ 2014-09-12][ผู้อ่าน 707]
 
  มอบอุปกรณ์กีฬา[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 494]
 
  โครงการเฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรก...[วันที่ 2014-09-03][ผู้อ่าน 236]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27หน้า 28|29|30|31|32